9 Ağustos 2012 Perşembe

2012 Yılı 3.Dönem Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbı Eğitimi DuyurusuSağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 2012 Yılı 3.Dönem Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbi Eğitimi Duyurusu Hakkında duyuru yayımladı.

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı : B.10. O.SHG.0.19.00.00/ 774.01 /18496      08 .08.2012
Konu : Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbı Eğitimi
31.12.2009 tarih ve 27449 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Kan Hizmet Birimlerinde Görev Yapacak Sağlık Personelinin Eğitimi ve Sertifikalandırılmasına Dair Tebliğ"1 gereğince 2012 Yılı 3. Dönem Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbı Eğitimi yapılacaktır.
Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbı Eğitimi;
-              Uzman hekimler için 01.10.2012-02.11.2012 tarihleri arasında 1 ay süreyle,
-              Bölge Kan Merkezi ve Transfüzyon Merkezinde çalışan pratisyen hekimler için
01.10.2012          -01.03.2013 tarihleri arasında 5 ay süreyle,
-              Bölge Kan Merkezi ve Transfüzyon Merkezinde çalışan hekim dışı sağlık personeli için
01.10.2012          -30.11.2012 tarihleri arasında 2 ay süreyle,
-              Kan Bağış Merkezinde çalışan pratisyen hekimler için 01.10.2012 -02.11.2012 tarihleri arasında 1 ay süreyle,
-              Kan Bağış Merkezinde çalışan hekim dışı sağlık personeli için 01.10.2012 -02.11.2012 tarihleri arasında 1 ay süreyle yapılacaktır.
Eğitime katılmak isteyen uzman hekim ve pratisyen hekimlerin Ek-l’de sunulan Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbı Eğitimi Hekim Başvuru Formunu doldurarak, hekim dışı sağlık personelinin ise Ek-2?de sunulan Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbı Eğitimi Hekim Dışı Sağlık Personeli Başvuru Formunu doldurarak Kurumlan aracılığı ile Müdürlüğünüze 17.08.2012 tarihine kadar başvuruda bulunması, Müdürlüğünüze gelen başvuruların tarafınızca muhafaza edilmesi, başvuruların tarafınızca değerlendirilerek sadece kan hizmet biriminde çalışan hekim ve hekim dışı sağlık personeli başvurularının 20-26 Ağustos 2012 tarihleri arasında Çekirdek Kaynak Yönetim Sistemi (ÇKYS) Hizmet İçi Eğitim Talep Ekranına işlenmesi ve bu kapsamda gerekli duyurunun ilinizdeki tüm yataklı tedavi kurumlarına ve Kızılaya bağlı Kan Hizmet Birimlerine yapılması hususunda,
Gereğini bilgilerinize rica ederim.
Prof.Dr.İrfan ŞENCAN
Bakan a. Genel Müdür V.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder