7 Eylül 2010 Salı

Görevde yükselme sınavı ile ilgili duyuru

Sağlık Bakanlığın Personeli İçin 24 Temmuz 2010 Tarihinde Yapılan Görevde Yükselme Sınav Sonuçları İle İlgili Duyuru
Sağlık Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği hükümleri ile 26.10.2009 tarih ve 199906 sayılı Makam Onayı gereğince, Bakanlığımız Merkez ve Taşra Teşkilatı ile Döner Sermaye teşkilatında halen 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak görev yapmakta olan personel için 24 Temmuz 2010 tarihinde Görevde Yükselme Sınavı yapılmıştır.


Sınav sonuçları Milli Eğitim Bakanlığının www.meb.gov.tr internet adresinde yayınlanmıştır. Sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar sonuçların yayınlanmasından sonra en geç 10 (On) iş günü içerisinde Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğüne dilekçe ile yapılacaktır.

İtirazların incelemeye alınabilmesi için T.C. Ziraat Bankası Beşevler Ankara Şubesindeki MEB. Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi’nin TR690001000799054952185001 numaralı hesabına 10 (on) YTL inceleme ücretinin yatırılması ve itiraz dilekçesine banka dekontu eklenerek Personel Genel Müdürlüğüne müracaat edilmesi gerekmektedir.

Sınav sonuçlarına itiraz dilekçeleri Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğünün 0312 585 16 35 numarasına faks çekilerek, dilekçelerin aslı 15 Eylül 2010 Çarşamba günü saat 18:00’ e kadar Sağlık Bakanlığı Genel Evrak Şube Müdürlüğü’nde olacak şekilde Mithatpaşa Caddesi No: 3 06434 Sıhhiye, ANKARA adresine gönderilecektir. Dilekçede T.C. Kimlik Numarası, Adı, Soyadı, imza ve açık adresi olmayan, ekinde banka dekontu bulunmayan ve süresi geçtikten sonra yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.İlgililere Duyurulur
 
http://personel.saglik.gov.tr/ sitesinden alıntıdır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder