29 Ekim 2009 Perşembe

4924'lü de eş ve sağlık durumundan dolayı yer değiştirebilecek

4924'lü de eş ve sağlık durumundan dolayı yer değiştirebilecek
MADDE 1 – 2/9/2003 tarihli ve 25217 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Sağlık Personeli Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.
“b) Sözleşmeli personel atamalarında eş durumu ve sağlık mazereti hariç, öğrenim durumu ve diğer hususlar göz önüne alınmaz.”
“l) Sözleşmeli personel; pozisyonunun vizeli olduğu birimin bulunduğu ilde fiilen en az bir görev yapması, kamu personeli olan eşinin; kurum içi görev yeri değişikliği mümkün olmayan veya mevzuatı uyarınca zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan bir görevde bulunduğunu resmi yazıyla belgelendirmesi kaydıyla, Bakanlık tarafından, hizmet ihtiyaçları ve sözleşmeli personelin dengeli dağılımı göz önünde bulundurularak ilan edilen vizeli, aynı unvanlı boş pozisyonlara tercihleri doğrultusunda hizmet puanına göre eş durumu nedeniyle naklen atanabilir. Bu bendin uygulama esasları, Bakanlık tarafından yapılan ilanlarda belirtilir.
MEMURLAR.NET'İN AÇIKLAMALARI
1- 4924'lüye sadece eş ve sağlık durumundan dolayı nakil hakkı verilmiştir.
2- Eş durumundan nakil isteyebilmek için;
* Pozisyonunun vizeli olduğu birimin bulunduğu ilde fiilen en az bir yıl görev yapması gerekmektedir. Fiilen görev şartı aranmıştır. Fiilenden ne anlaşılması gerektiği yönetmelik değişikliğinde yer almamıştır.
* Eş kamu personeli olmalıdır. Yani eş memur, sözleşmeli personel, asker, ve savcı veya akademik personel olmalıdır.
* Eşin kamu personeli olması yeterlidir. Kamu personeli olan eş;
i- Kurum içi görev yeri değişikliği yapamıyor olmalıdır.
ii
- veya mevzuatı uyarınca zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan bir görevde bulunmalıdır.

SAĞLIK DURUMUNA İLİŞKİN YAPILAN DÜZENLEME
m) Sözleşmeli personel; pozisyonunun vizeli olduğu ilde kendisinin veya kanunen bakmakla yükümlü olduğu eş, baba veya çocuklarından birinin hastalığının tedavisinin mümkün olmadığını, eğitim ve araştırma hastanelerinden alınacak sağlık kurulu raporu ile belgelendirmesi halinde; Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliğine göre oluşturulan sağlık komisyonu tarafından, sağlık kurulu raporunda yer alan teşhis ve uygulanacak tedavi imkanları dikkate alınarak söz konusu tedavinin yapılabileceği sağlık kurum veya kuruluşunun bulunduğu bir ilin aynı unvan ve niteliğe sahip boş sözleşmeli personel pozisyonuna naklen atanabilir. Sağlık komisyonu, gerekli durumlarda bu raporların başka eğitim ve araştırma hastanelerinin sağlık kurullarınca da usule ve fenne uygunluğunun tespit edilmiş olma şartını arayabilir. Bu bendin uygulama esasları, Bakanlık tarafından yapılan ilanlarda belirtilir.”
MEMURLAR.NET'İN AÇIKLAMALARI

1- Pozisyonunun vizeli olduğu ilde kendisinin veya kanunen bakmakla yükümlü olduğu eş, anne, baba veya çocuklarından birinin hastalığının tedavisi mümkün olmamalıdır.
2- Bu durum eğitim ve araştırma hastanelerinden alınacak sağlık kurulu raporu ile belgelendirmelidir.
3- Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliğine göre oluşturulan sağlık komisyonu ilgiliyi, söz konusu tedavinin yapılabileceği sağlık kurum veya kuruluşunun bulunduğu bir ilin aynı unvan ve niteliğe sahip boş sözleşmeli personel pozisyonuna naklen ayabilecektir.
4- Sağlık komisyonu, gerekli durumlarda bu raporların başka eğitim ve araştırma hastanelerinin sağlık kurullarınca da usule ve fenne uygunluğunun tespit edilmiş olma şartını arayabilir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder