11 Eylül 2009 Cuma

KANUN TASARISI SAĞLIK ÇALIŞANLARINA NELER GETİRİYOR?

Kanun tasarısı ile hekimlerin ya kamu sektöründe ya da özel sektörde çalışmasına izin verilmesi amaçlanmaktadır.

İhtiyaç duyulması halinde,  (üniversite hastaneleri dâhil) diğer kamu sağlık kuruluşlarında görevli sağlık personelinin karşılıklı kısmî zamanlı olarak veya belirli vakalar için görevlendirilmesi ve yaptıkları iş karşılığı döner sermayeden kendilerine ödeme yapılması sağlanacak.

Nöbet ücreti halen sadece 25’den fazla yatağı bulunan yataklı tedavi kurumlarında çalışan sağlık personeline ödenebilmekte, nöbete kaldığı halde sağlık hizmetleri sınıfı dışındaki personele ise nöbet ücreti ödenmemektedir. Yeni kanun ile mesai saatleri dışında sağlık hizmeti sunan tüm yataklı tedavi kurumları ile ağız ve diş sağlığı merkezleri ve 112 acil sağlık hizmetlerinde çalışan ve nöbet tutan bütün personele nöbet ücreti ödenmesi sağlanacaktır. 

Diğer taraftan sağlık çalışanlarının nöbet ücretleri %145 ile %185 arasında değişen oranlarda artırılmaktadır.

Nöbet Ücretleri
Mevcut
Yeni
Uzman
257
696
Pratisyen
236
626
Diş Tabibi
214
557
Sağlık Personeli (yüksek okul)
171
418
Sağlık Personeli (lise)
128
348
Diğer Personel
86
244

  Son 10 yılda (26.5.1999-26.5.2009) emeklilik veya başka sebeple görevinden ayılan hekimler, bu kanunun yayımından itibaren altı ay içerisinde isterlerse görevden ayrıldıkları ildeki Sağlık Bakanlığına ait kuruluşlara, ihtiyaç olmaması halinde ise boş bulunan yerlere açıktan atanabilirler.
Sağlık Bakanlığına bağlı kuruluşlarda çalışan tüm personel (halen ek ödeme yapılamayan geçici işçi iken sözleşmeli olanlar ve açıktan vekil atananlar dahil) döner sermaye ek ödemesinden yararlanabilecektir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder