17 Eylül 2009 Perşembe

Biyokimyacılar için döner sermaye düzenleniyor

Biyokimyacılar için döner sermaye yeniden düzenleniyor 

Biyokimyacıların döner eleştirilerine kulak veren Sağlık Bakanlığı, laboratuvar branşları için performans ve kalite standartları yeniden düzenliyor. Biyokimya ve mikrobiyoloji branşlarında ek ödeme; test sayısı ve çeşitliliği ile poliklinik ve yatak sayısına göre değerlendirilecek.


Sağlık Bakanlığı, biyokimya ve mikrobiyoloji uzmanlık alanları için performans formülasyonunu yeniden düzenleniyor. Geçen hafta Medimagazin’de, biyokimya uzmanlarının döner sermaye payının adaletsizliğine dikkat çeken Klinik Biyokimya Uzmanı Dr. Fikret Ersan Talu’nun eleştirilerine Bakanlıktan yanıt geldi. Ek ödemeler artık; test sayısı, test çeşitliliği, poliklinik sayısı, yatak sayısı ve performans puanlamasına göre yeniden belirlenecek.

Sağlık Bakanlığı Performans Geliştirme ve Kalite Geliştirme Daire Başkanı Dr. Hasan Güler, laboratuvar branşlarına ilişkin puanlandırma sistemini yeniden ele aldıklarını bildirdi.

Laboratuvar branşının özel olarak puanlandırılmadığını anımsatan Güler, biyokimya-mikrobiyoloji uzmanlarının hastane ortalamasından ek ödeme aldıklarını söyledi. Hastane ortalamasından pay verirken de hastanenin yatak kapasitesine bağlı olarak kısıtlamaya gidildiğini belirten Güler, hasta ve laboratuvar tetkik yoğunluğuna bakılmaksızın kadro yatak sayısı 250’den az hastanede ancak bir biyokimya uzmanı varsa tam ek ödeme alabildiğini ve birden fazla biyokimya uzmanı varsa mevcut sayıya bölünerek ek ödeme yapıldığına dikkat çekti.
Laboratuvar hizmetlerinde çalışan uzmanların Bakanlıkça belirlenen kriterleri yerine getirmeleri durumunda hizmet alanı kadro-unvan katsayısı 2.5 uygulanıyor. Bu kriterlerin yerine getirilmemesi durumunda katsayı 2 olarak uygulanıyor. Burada, itirazların daha çok yatak sayısı kısıtına ilişkin olduğunu belirten Güler, “Yatak sayısı kriterinin iyi bir süzme işlevi görmediği düşünülüyor. Uzman sayısı belli merkezleri saymazsak şimdiye kadar ideal rakamlardaydı” diye konuştu.

Test çeşitliliği önemli olacak
Sağlık Bakanlığı ayrıca kalite standartlarını da revize ediyor. Biyokimya ve mikrobiyoloji branşları kalite standartları ayrı ayrı değerlendirilecek. Her iki branş için de ortak 15 standardın uygulandığını anımsatan Güler, branşlar için artık ayrı parametreler geliştirileceğini söyledi.
“Diyelim ki laboratuvar branşlarına ilişkin 500 tane işlem var. Bunların kendi içinde bir değerlendirme yapılarak puanlandırılması konusunda bir gayretimiz var” diye konuşan Güler, yatak sayısına ilişkin hususun geliştirileceğini, laboratuvar branşlarındaki performans kriterlerinin yenileneceğini anlattı. Güler, test çeşitliliğinin önemine değinerek basit ama anlaşılır bir ekonometrik model geliştireceklerini ifade etti.

Ek ödemeler uzman sayısıyla ters orantılı
Güler, uzman sayılarının artması sebebiyle ek ödeme payının da azaldığını belirtti. Ek ödeme miktarı ile hekim sayısı arasındaki ters orantının süreceğini belirten Güler, “Hekim sayısı fazlalığı ister-istemez bir olumsuzluk yaratacaktır. Şu anda yatak sayısı üzerinden bir kıstas var. Yeni modelin hayata geçmesi durumunda test sayısı ve çeşitliliği, yatak ve poliklinik sayısı ve puanlandırılma üzerinden kıstaslar oluşacak. Sınırsız uzman sayısı tam ek ödeme alamayacak. Böyle bir şey sözkonusu olamaz. Mesela eliza, hormon çalışan laboratuvarlar var. Test çeşitliliği laboratuvarın gelişmişlik düzeyiyle ilişkilidir. Burada bir modelleme yapılacak. Üzerinde çalışıyoruz. Getirdiğimiz parametreler birbirini etkileyecek türde. Bunlardan bir katsayı oluşturacağız ve bir skalamız olacak. Modelin oluşturulmasının ardından uzman hekimlerin alacağı ek ödeme miktarının kesinlikle artacağı düşünülmesin. Miktar değişebilir de, değişemeze de. Yıllık izin veya sağlık raporu almış olan uzmanların çalışmadığı günler için döner sermayelerinin kesilmesi durumunda değişiklik olmayacak. Bu tüm sağlık personeli için geçerli zaten.”


Fatma Ergüzeloğlu/Ankara/MEDİMAGAZİN

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder