10 Ağustos 2015 Pazartesi

Akıllı Telefonla internetten para kazanma yöntemi

&nbsp; &nbsp; <br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="http://4.bp.blogspot.com/-v0ytF9b-bnw/VckCXLZJR4I/AAAAAAAAAuw/srE85ujgqik/s1600/BS52319.webp" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="111" src="http://4.bp.blogspot.com/-v0ytF9b-bnw/VckCXLZJR4I/AAAAAAAAAuw/srE85ujgqik/s200/BS52319.webp" width="200" /></a></div>
&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Merhaba arkadaşlar bu gün sizlere internetten nasıl kolayca para kazanabileceğinizi anlatacağım. Hemen hemen herkesin cep telefonu vardır değil mi? &nbsp;Artık günümüzde akıllı telefonu olmayan yok gibi. Dilerseniz şimdi sizlere bu kolay yöntemi anlatmak isterim. Akıllı cep telefonu olan herkesin internetten para kazanması çocuk oyuncağı. Yapmanız gereken Akıllı telefonunuza Whaf Rewards adlı uygulamayı indirip kayıt olmak. Kayıt olurken sizden davet kodu isteyecek. İsterseniz benim buradan paylaşacağım kodu girebilirsiniz. &nbsp;<span style="color: blue;"><b>BS52319</b></span><br />
<b style="color: blue;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Değerli </b><b>ar</b>kadaşlar ayrıca sizlere bu konu ile ilgili birde video paylaşmak isterim.<br />
&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Whaf Rewards ile&nbsp;İnternetten Kolay Para Kazanma Yöntemi<br />
<br />
<iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="500" src="https://www.youtube.com/embed/9e7Z_ROIZpo" width="600"></iframe>

Kaynak: http://radyo-cet.blogspot.com/

14 Nisan 2015 Salı

Hemşirenin maaşı 5.6 bin tl olacak

              
             CHP Antalya Milletvekili Op.Dr. Arif Bulut, Türk Hemşireler Derneği’nin desteğiyle hazırlanan,  hemşirelerin maaş ve özlük haklarının iyileştirilmesi için yasa önergesini meclise verdi. Önergede ¼’ündeki uzman hemşirenin maaşının 5.6 bin TL, ¼’ündeki lisans mezunu hemşirenin ise 4 bin TL maaş alması öngörülüyor.

Önerilen değişikliklerle hemşirelerin eline geçecek ücretler şöyle:
UNVAN/KADRO    NET ÜCRET
1/4’ünde Uzman Hemşire       5.660,00 TL
8/1’inde Uzman Hemşire        3.792,62 TL
1/4 ünde olan Lisans  4.143,05 TL
8/1’inde lisans 3.140,80 TL
1/4 ünde olan Ön Lisans        3.955,97 TL
10/2’de olan Ön Lisans          3.022,89 TL
2/4’ünde olan SML     3.411,93 TL
12/2’de olan SML       2.485,49 TL

Türk Hemşireler Derneği, nitelikli sağlık hizmeti için iş güvencesini, insancıl bir ücretlendirme yöntemini, mesleki gelişimlerini özendirici ve destekleyici bir izin ve karşılıklandırma sistemini, makul çalışma saatlerini içeren bir çalışma düzenini, sosyal ve ekonomik haklarını demokratik bir biçimde güvence altına alacak toplu sözleşme ve grev hakkını içeren sendikal hakları, her türlü şiddetten arınmış, sağlıklı ve güvenli çalışma koşullarını içeren bir Yasa önermektedir.
Türk Hemşireler Derneği, bütün sağlık çalışanlarının ekonomik ve sosyal haklarında bir iyileştirme sağlanması gerektiğini, bunun için öncelikle;
İş güvencesini ortadan kaldıran bütün sözleşmeli çalışma biçimlerine,
Sağlık hizmetini parçalamaya ilişkin hizmet satın alma ve taşeronlaştırma yöntemlerine,
Performansa dayalı ödeme yöntemine,
yönelik yasa ve alt düzenlemelerin ortadan kaldırılması gerektiğini belirtmektedir.

Türk Hemşireler Derneği, hemşirelerin ücretlerinin insanca yaşam koşullarına ulaşması için ek gösterge, özel hizmet tazminatı oranlarında değişiklik yapılmasının yanı sıra, sağlık hizmetleri tazminatı adı altında yeni bir düzenleme yapılmasını önermektedir.

Hemşirelerin nöbet saat ücretlerinde ise normal mesainin üzerine fazla çalışma olduğundan hareketle üç –beş lira gibi kabul edilemez rakamlar yerine emeklerini gerçekçi bir biçimde karşılayan artışlar önerilmektedir.

Hemşirelerin dinlenme haklarını, makul sürelerde çalışma haklarını ihlal eden ve aynı zamanda hastalara verilen sağlık hizmetinin niteliğini riske atan uzun çalışma saatlerine sınırlama getirilmesi, 40 saatlik haftalık normal mesai süresinin yanında nöbet vb. yollarla fazla çalışma dahil haftada en fazla 56 saat çalıştırılabileceklerine ilişkin düzenleme yapılması önerilmektedir.

Yıllık izin süresi mesleki kıdeme göre 20 ve 30gün olarak belirlenmekte, ayrıca mesleki gelişim izni düzenlenmektedir. Mesleki gelişimin özendirilmesi için ise ayrı bir madde düzenlenmesi yapılması önerilmektedir.

Yalnızca hemşirelerin değil özelde sağlık çalışanlarının genelde ise bütün kamu çalışanlarının ekonomik ve sosyal haklarınıngerçekleştirebilmesi için sendikal hakların tam olarak kullanılmasının olmazsa olmaz olduğunun bilinciyle Anayasa’nın 18. maddesindeki düzenlemenin toplu sözleşme, toplu pazarlık ve grev hakkını da içerecek bir biçimde yapılması talep edilmektedir.

Ayrıca sağlık çalışanlarının her türlü taciz ve şiddetten arınmış, sağlıklı, dengeli bir atmosfer ve çevrede çalışma hakkının güvence altına alınması istenmektedir.

Türk Hemşireler Derneği’nin alternatif önerisindeki değişikliklerin yapılması halinde Hemşirelerin eline geçecek ücretler tasarının sonunda tablo halinde gösterilmektedir.


TÜRK HEMŞİRELERDERNEĞİ
BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI ÖNERİSİ
           
EK GÖSTERGELER
Madde 1:
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun, “Göstergeler” başlıklı 43. maddesinin (B) bendi uyarınca 18.05.1994 tarih ve 527 sayılı KHK’nin 3. maddesi ile düzenlenmiş olan “Hizmet Sınıfları İtibariyle Unvan ve Aylık Alınan Derecelere Göre Ek Göstergeler” başlıklı EK I sayılı cetvelin “III-Sağlık Hizmetleri Sınıfı” bölümündeki uzman hemşire ve hemşire ibarelerinden sonra gelmek üzere aşağıdaki düzenleme yapılmıştır.

DERECESİGÖSTERGEGÖSTERGETUTAR
b) Uzman Hemşire1-4750376,71 TL
2-4500356,89 TL
3-4000317,23 TL
4-3500277,58 TL
5-3000237,92 TL
6-2700214,13 TL
7-2300182,41 TL
8-2000158,62 TL
c) Diğer Sağlık Bilimleri Lisansiyeri13000’den4500’e356,89 TL
22200’den4000’e317,23 TL
31600’den3500’e277,58 TL
41500’den3200’e237,92 TL
51200’den2700’e214,13 TL
61100’den2400’e190,34 TL
7900’den2000’e158,62 TL
8800’den1700’e134,82 TL
d) Kadroları bu sınıfa dahil olup da yukarıda sayılanlar dışında kalanlardan;
1. Yüksek öğrenim görenler
2. Diğerleri

12200’den4000’e317,23 TL
21600’den3400’e277,58 TL
31100’den2900’e229,99 TL
4800’den2600’e206,20 TL
11500’den3500’e277,58TL
21100’den3000’e237,92 TL
3800’den2500’e198,27 TL
4650’den2000’e158,62 TLÖZEL HİZMET TAZMİNATI
MADDE 2:
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun “Zam ve Tazminatlar” başlıklı 152. maddesinin “II-Tazminatlar” bölümünün “A-Özel Hizmet Tazminatı” başlıklı fıkrasının “b” bendindeki özel hizmet tazminat oranlarına 1. maddeden sonra gelmek üzere “uzman hemşire” eklenmiş, diğer maddeler aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


ÖZEL HİZMET TAZMİNAT ORANI (%)
ORAN%ORAN %TUTAR
2. Uzman Hemşireler için
a) 1-4. derecede aylık alanlar-3002.260,29 TL
b) Diğer derecede aylık alanlar-2001.506,86 TL
3. Dört yıl süreli yükseköğrenim veren okul mezunlarından;
a) 1-4. derecede aylık alanlar97’den200’e1.506,86 TL
b) Diğer derecede aylık alanlar97’den140’a1.054,80 TL
4. Dört yıldan aşağı yükseköğrenim veren okul mezunlarından;
a) 1–4. derecelerden aylık alanlar90’dan 190’a1.431,52 TL
b) Diğer derecelerden aylık alanlar90’dan 135’e1.017,13 TL
5. Lise dengi mesleki öğrenim veren okul mezunlarından;
a) 1–4. derecelerden aylık alanlar72’den150’ye1.130,15 TL
b) Diğer derecelerden aylık alanlar72’den100’e753,43 TL


SAĞLIK HİZMETLERİ TAZMİNATI
Madde 3:
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na Ek 39. maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki Ek Madde 40 eklenmiştir.
“EK MADDE 40:657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan uzman hemşire ve hemşirelere aşağıda belirtilen oranları geçmemek üzere en yüksek Devlet Memuru aylığının (ek gösterge dahil) brüt tutarı ile çarpımı sonucu bulunan miktarda sağlık hizmetleri tazminatı ayrıca ödenir. Bu madde hükmü, üniversitelerin yataklı tedavi ve diğer sağlık kurumlarında çalışan 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 3/l hükmüne tabi personelden hemşire olanlar hakkında da uygulanır.


DERECETAZMİNAT ORANLARI (%)TUTAR
a) Uzman Hemşirelerden;
1-4. derecede aylık alanlar3002.260,29 TL
Diğer derecede aylık alanlar1651.243,16 TL
b)Dört yıl süreli yükseköğrenim veren okul mezunlarından;
1-4. derecede aylık alanlar2001.506,86 TL
Diğer derecede aylık alanlar1401.054,80TL
c)Dört yıldan aşağı yükseköğrenim veren okul mezunlarından;
1–4. derecelerden aylık alanlar1901.431,52 TL
Diğer derecelerden aylık alanlar1351.017,13 TL
d) Lise dengi mesleki öğrenim veren okul mezunlarından;
1–4. derecelerden aylık alanlar1501.130,15 TL
Diğer derecelerden aylık alanlar100753,43 TLNÖBET ÜCRETLERİ
Madde 4:
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 23.02.1995 tarih ve 547 sayılı KHK’nin 10. maddesi ile eklenmiş olan Ek Madde 33 aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Sağlık kurumlarında normal mesai saatleri dışında, genel tatil günlerinde veya hafta sonu tatillerinde normal, acil, icap veya branş nöbeti tutarak bu nöbet karşılığında kurumunca izin kullanılmasına müsaade edilmeyen sağlık veyardımcı sağlık hizmetleri sınıfı personeline; her bir izin suretiyle karşılanamayan nöbet saati için (icap nöbetlerinde çağrı üzerine fiilen çalışılan saatin dışında, çağrının beklendiği nöbet süresinin üçte biri dikkate alınarak) aşağıda gösterilen gösterge rakamlarının aylık katsayı ile çarpılması sonucu bulunacak tutarda nöbet ücreti ödenir. Bu ücret damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz.

Mevcut GöstergeÖnerilen GöstergeBir saatlik nöbet ücreti tutarı
ç) Mesleki yüksek öğrenim görmüş sağlık personeli6080063,45 TL
 d) Lise dengi mesleki öğrenim görmüş sağlık personeli5565051,55 TL

Bu madde hükmü, üniversitelerin yataklı tedavi kurumları ile diğer sağlık kuruluşlarında çalışan 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 3/l hükmüne tabi personelden hemşire olanlar ile 50. maddesinin (e) bendi kapsamında bulunanlar hakkında da uygulanır.
Haftalık çalışma süresi nöbet dahil 56 saati geçemez.


SAĞLIK PERSONELİ MAHRUMİYET YERİ İKRAMİYESİ
Madde 5:
657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 195. maddesi “Sağlık Personeli Mahrumiyet yeri ikramiyesi” adı altında aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.
“Hemşirelere çalıştıkları yerin, ekonomik, sosyal, iklim ve ulaştırma durumları ile kültür ve sağlık durumları ve bunlara benzer yer ve bölge şartları gözönüne alınarak tespit edilecek mahrumiyet derecesine göre, her türlü aylık, ek gösterge ve tazminatlar dahil almakta oldukları aylıkların iki ile altı katı tutarında mahrumiyet ikramiyesi ödenir.
Yukarıdaki esaslar dahilinde bölgelerin mahrumiyet derecesi ve ödenecek ikramiyeler Sağlık Bakanlığı’nca hazırlanacak yönetmelikte düzenlenir.”
Kaynak: Medihaber sitesi

Görevde Yükselme Sınavı hazırlık kitapçığı

            
             Sağlık Sen in ücretsiz olarak üyelerine dağıtacağı Görevde Yükselme ve Ünvan değişikliği Sınavı kitapçığı bu hafta içerisinde dağıtılmaya başlanacak.
            Sağlık Sen 28 Haziran’da yapılacak “Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı” için hazırladığı çalışma kitaplarını bu hafta içerisinde dağıtmaya başlayacağını duyurdu.
KONULAR ÖZETLENDİ
            Sağlık Bakanlığı’nın duyurduğu konular dikkate alınarak hazırlanan kitapların içeriğinde ortak konulara önem verilmiş ve sınav tarihine az bir zaman kalmış olması nedeniyle konular ayrı ayrı özetlenmiştir.
            Şube müdürlüğü ve şeflik sınavları için ayrı; veri hazırlama kontrol işletmenliği, memurluk ve şoförlük sınavları için ayrı olarak hazırlanan kitaplar, üyelerimizin Görevde Yükselme Sınavlarına hazırlık sürecini en etkili bir şekilde değerlendirmelerine yardımcı olmak amacıyla sınav kapsamına uygun olarak hazırlandı.
MEMİŞ: “SAĞLIK-SEN AKADEMİK SENDİKACILIK ANLAYIŞINI SÜRDÜRECEK”
            Sağlık-Sen’in vizyon sendikacılığını esas alan bir anlayışla salt ücret sendikacılığını reddeden bir yapıya sahip olduğunu dile getiren Genel Başkanımız Metin Memiş, üyelerin kişisel ve akademik gelişimleri için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da onlara destek olmaya devam edeceklerini söyledi. Akademik sendikacılık anlayışına uygun olarak Sağlık-Sen’in pek çok çalışması olduğunu belirten Genel Başkanımız Memiş, sendikaların yalnızca üyelerden aidat alan kurumlar olmaması gerektiğini ifade ederek sağlık çalışanlarının sosyal yaşamına ve kişisel gelişimine katkı sağlayacak çalışmalar yapmaya devam edeceklerini söyledi.
           Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarının açılması için sendika olarak gerek Bakan düzeyinde gerekse bürokratlar düzeyinde görüşmeler gerçekleştirdiklerini ve Mart ayında sınav duyurusunun Sağlık Bakanlığı tarafından yapıldığını kaydeden Genel Başkanımız Memiş, sınava girecek sağlık çalışanlarına başarılar diledi.
Kaynak: Medihaber sitesi

11 Ekim 2014 Cumartesi

Kpss sonuçları açıklandı işte sonuçlar

         Çok sayıda ki memur adaylarının merakla bekledikleri Kpss sınav Sonuçları 2014 Ne Zaman Açıklanacak bu sorunun muhatabı Ösym Ortaöğretim Önlisans Kpss Sınav Sonuçları 2014 Ne Zaman Açıklanacak Kpss Sınav Sonuçları Ösym 2014 Önlisans Ortaöğretim ÖSYM 2014 KPSS sınav sonuçları açıklamak için yoğun çalışmalarını sürdürüyor. 2014 KPSS sonuçları şimdi açıklanıyor.
           Bir çok kişinin merakla beklediği 2014 Kpss sonuçları az önce açıklandı. Memur olabilmek için girdikleri sınavın sonuçları ösym nin sayfasında açıklandı. Sonuçları görebilmek için ilgili linke tıklayınız.
https://sonuc.osym.gov.tr/  Sınav sonuçlarının açıklanacağı zaman git gide uzayınca neden uzadı niçin hala sonuçlar yayınlanmadı diye millet arayış içine düşse de artık kpss sonuçlarına burdan ulaşabilirsiniz.

29 Eylül 2014 Pazartesi

Yüzük Yöntemi ile Kanamasız Sünnet Nasıl Yapılır


                  Kanamasız Sünnet Nasıl Yapılır, ağrısız sünnet olur mu, sünnet yapma işini kimler yapabilir,yüzük yönteminin ne gibi sakıncaları vardır vs. aklımıza bir çok soru gelmekte. Bu ve bu tarz soru ve sorunlara en güzel yanıtlar saglikipersoneli.blogspot.com.tr de bulabilirsiniz. İşte siz değerli ziyaretçilerimizi aydınlatacak bir kaç video iyi seyirler.

 

14 Mart 2014 Cuma

Sağlıklı çizgi film izle

           
                   Sevgili yumurcaklar bu gün sizlere çizgi film kanalları hakkında kısa bir tanıtım yapalım istedik.Sizler çizgi film izle mek için kaç kanal gezersiniz acaba saysak sınırsızdır. Hep beraber izlediğimiz kaç tane vardır bence.Çocakların beğenerek takip ettikleri caillou yani kendi aralarında dedikleri gibi Cayu gönüllerde taht kurmuş durumda. Hepimizin yakından tanıdığı hızlı olarak gördüğümüz şimşek mekkuin kahraman sevimli arabamız, yakında sizlerle daha fazla vakit geçirmeye adaydır.Tüm çocuklar bu çizgi filmi izlemek için kaplarına sığmıyorlar neyimi izle evet pepe izle mek onların en güzel kafa yaptıkları eğlenip öğrendikleri bir karakter.Ekranlarda yeni boy gösteren niloya çizgi film kendisinden bekleneni fazlasıyla veriyor.

Kaynak: http://www.cizgifilmg.net

31 Aralık 2012 Pazartesi

Ben ler nasıl alınır?


Benler nasıl alınır bir sakıncası var mıdır. İşte kafanızda oluşan sorulara cevap bulabileceğiniz güzel bir video.