26 Mart 2018 Pazartesi

Sağlık Personeli Nöbet ve İcap Ücretleri

2018 Sağlık Personeli Nöbet ve İcap Ücretleri konusu hakkında merak edilenleri yanıtladık. 2018 yılı Ocak ayı itibariyle güncel sağlık personeli nöbet ücreti, sağlık personeli icap ücreti, uzman doktor nöbet ücreti, hekim nöbet ücreti, hemşire nöbet ücreti, hemşire icap ücreti ne kadar? Sağlık kurumlarında görev yapan personele nöbet ve icap nöbeti görevi verilmesi durumunda, bu görev sürelerinin izin kullandırılmak suretiyle karşılanmayan kısmı için sağlık çalışanlarına ücret ödenmektedir. Sağlık çalışanlarının 2018 Ocak ayı itibariyle alacağı Nöbet ve icap Ücretlerini sizin için hesapladık.

Sağlık Kurumlarında görev yapan personeller için memur maaş zammı sonrasında 2018 yılı ocak ayında sağlık kurumlarında görevli personellerin nöbet ve icap nöbet ücretleri aşağıdaki gibi olacaktır. Sağlık kurumlarında görev yapan sağlık personele nöbet ve icap nöbeti görevi verilmesi durumunda, bu görev sürelerinin izin kullandırılmak suretiyle karşılanmayan kısmı için ilgili personele nöbet ücreti ödenmektedir. Bu ücretten yararlanabilmek için, süresinin kesintisiz 6 saatten az olmaması gerekmektedir.

Nöbet ve İcap Nöbet Ücreti Hesaplama

Sağlık Personeli Temmuz 2018 İcap Ücretleri

2018 Temmuz Sağlık Personeli Nöbet Ücretleri

UNVANNöbet Ücretinin aylık en çok net miktarı
Yoğun bakım, acil servis diyaliz ve ameliyathane hizmetleri ile 112 acil sağlık hizmetlerindeAile sağlığı ve toplum sağlığı merkezlerindeHastane normal nöbet
-Eğitim görevlisi, başasistan, uzman tabip
3.102 TL954 TL2.068 TL
-Tabip, tıpta uzmanlık mevzuatında belirtilen dallarda, bu mevzuat hükümlerine göre uzmanlık belgesi alan tabip dışı personel, aynı dallarda doktora belgesi alanlar
2.790 TL860 TL1.860 TL
-Diş tabibi ve eczacılar2.481 TL764 TL1.654 TL
-Mesleki yükseköğrenim görmüş sağlık personeli
1.860 TL572 TL1.240 TL
-Lise dengi mesleki öğrenim görmüş sağlık personeli
1.550 TL478 TL1.034 TL
-Diğer personel
1.137 TL350 TL758 TL
*Saatlik nöbet ücretini öğrenmek için tablodaki sayıyı 130 a bölün.
Dini bayramlarda tutulan nöbetler için nöbet ücreti %20 artırımlı hesaplanır. 
İzin kullandırılmak suretiyle karşılanmayan nöbet süresinin her saati için, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen gösterge rakamlarının aylık katsayısıyla çarpımı ile bulunacak tutarda nöbet ücreti ödenir. Bu ücretten sadece Damga Vergisi kesilir.Ancak ayda aile sağlığı ve toplum sağlığı merkezlerinde 60 saatten, diğer yerlerde ve hiçbir şekilde 130 saatten fazlası için ödeme yapılmaz. Nöbet ücretleri dini bayramlarda %20 artırımlı ödenir.Hesaplama 130 saat üzerinden yapılmıştır